Έρευνα για την Ειδική Οικονομική Ζώνη

Στόχοι

• Να βρει δυνατότητες της SEZ στο Nasik

• Για να βρείτε πόσες μονάδες θα ήταν διατεθειμένες να επενδύσουν σε SEZ στο Nasik

• Να βρουν την περιοχή που θα μπορούσαν να είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν

Βιομηχανίες-στόχοι

Το δυναμικό των βιομηχανιών ανατολής και υψηλής ανάπτυξης ερευνήθηκε ειδικά όπως η πληροφορική, η βιοτεχνολογία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η επεξεργασία τροφίμων κυρίως λόγω των προοπτικών ανάπτυξής τους και της διαθεσιμότητας και του ανθρώπινου δυναμικού, της γειτνίασης με τη Βομβάη και την Πούνε. Εκτός από αυτές τις ακόλουθες βιομηχανίες ερευνήθηκαν για το εύρος τους: τρόφιμα και ποτά, προϊόντα καπνού, προϊόντα ξύλου, δερμάτινα προϊόντα, ενδύματα, προϊόντα χαρτιού, προϊόντα καουτσούκ, πλαστικά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου, λιπάσματα, ειδικές χημικές ουσίες, πετρελαιοχημικά, φαρμακευτικά σκευάσματα, τσιμέντο, χάλυβας, μετατροπές αλουμινίου, χαλκός, εργαλειομηχανές, ηλεκτρικός εξοπλισμός, βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ημιαγωγοί, επισκευασμένες μονάδες αυτοκινήτων και εξαρτήματα αυτοκινήτων, εμπόριο και μεσιτεία, BPO, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιοπληροφορική.

Πεδίο εφαρμογής της έρευνας

Ερευνήθηκαν 247 βιομηχανίες στη Βομβάη, την Πούνε και το Νάσικ

Τρόπος συλλογής δεδομένων

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τη μορφή ερωτηματολογίων, συζητήσεις. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν επίσης αναφορές από διάφορες εκδόσεις, επιχειρηματικά περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο.

Διάρκεια έρευνας

5 μήνες

Βασικά περιεχόμενα της έκθεσης

• Εισαγωγή στην Ειδική Οικονομική Ζώνη

• Πολιτικές SEZ

• Ινδική οικονομία και SEZ

• Ιστορίες επιτυχίας SEZ σε άλλες χώρες

• Εξαγωγικές πολιτικές και ανάπτυξη βιομηχανιών

• Σοφή ανάλυση του κλάδου

• Περιορισμοί

• Συστάσεις

ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Το πλαίσιο SEZ είναι ένα μέσο πολιτικής της κυβέρνησης της Ινδίας που έχει σχεδιαστεί για την απελευθέρωση του εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας σε μια σειρά προκαθορισμένων γεωγραφικών περιοχών. Ενώ η πολιτική της SEZ είναι ένα από τα προγράμματα της κυβέρνησης για την προώθηση των εξαγωγών, ξεκάθαρα ανοίγει νέους δρόμους. Είναι η πιο οραματική φιλόδοξη και εκτεταμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ινδίας να αλλάξει ριζικά το τοπίο των άμεσων ξένων επενδύσεων της χώρας.

Τι το ιδιαίτερο έχει η SEZ;

Όπως και με την Κίνα, έτσι και η Ινδία αντιλήφθηκε την SEZ ως έναν ειδικό φυσικό θύλακα που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση των ξένων επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων από τη μεταποίηση στο ένα άκρο έως τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο άλλο, με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτές οι επενδύσεις λειτουργούν σε απεριόριστο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η SEZ θεωρείται τόσο ως μέσο αύξησης των ροών ΑΞΕ όσο και ως ώθηση για τις εξαγωγές. Οι SEZ επιτρέπουν στην Ινδία να πειραματιστεί με ριζικές μεταρρυθμίσεις σε μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική περιοχή αλλά σε τοπική βάση χωρίς τη δυσκολία εισαγωγής τέτοιων μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτική της SEZ είναι ιδιαίτερη από πολλές απόψεις α. Το φάσμα των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων είναι τεράστιο, δεδομένου ότι καλύπτει την επισκευή, την επισήμανση, τη συσκευασία κ.λπ. σύμφωνα με την πολιτική της συνδικαλιστικής κυβέρνησης που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2000, οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό γραφειοκρατία υψηλής ποιότητας, η SEZ θα παρέχει υψηλής ποιότητας υποδομή παγκόσμιας κλάσης που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κόστος παραγωγή, εφοδιαστική παράδοση και συναλλαγές και ανταγωνιστικές σε παγκόσμια βάση. Το μέγεθος της SEZ θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προσελκύει ιδιωτική συμμετοχή στην κτιριακή υποδομή, ενώ η SEZ θα είναι απομονωμένη από τον εγχώριο δασμολογικό τομέα όσον αφορά τις αρνητικές επιρροές.

Βασικά επιχειρήματα για την SEZ

1. Θα πρέπει να αποκτηθούν κυρίως άχρηστες και άγονες εκτάσεις και, εάν είναι απαραίτητο, μόνο γεωργικές εκτάσεις μεμονωμένων καλλιεργειών για τις ΕΟΖ. Εάν πρέπει να αποκτηθεί αναγκαστικά ένα τμήμα διπλοκαλλιεργημένης γεωργικής γης για να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις έκτασης, το ίδιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 τοις εκατό της συνολικής γης.

2. Σε πρώτη φάση προτείνεται να επιτραπεί μόνο το 25 τοις εκατό κατ’ ανώτατο όριο των εγκεκριμένων κατοικιών, ενώ η άλλη εγκεκριμένη υποδομή θα επιτρέπεται να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα σχέδια του κατασκευαστή και όπως εγκρίνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Η στέγαση ισορροπίας επιτρέπεται να δημιουργηθεί από την επιτροπή έγκρισης σε τρεις φάσεις ανάλογα με την πρόοδο στην κατανομή/κατοχή των μονάδων στην περιοχή επεξεργασίας

Βασικά επιχειρήματα κατά των SEZ

1. Οι εταιρείες απλώς θα μετεγκατασταθούν σε SEZ – Έχουν ληφθεί ειδικές διατάξεις για να επωφεληθούν από τις φορολογικές εκπτώσεις στον νόμο βάσει του οποίου παρέχονται φορολογικές απαλλαγές και μικρή καθαρή δραστηριότητα θα ισχύουν μόνο εάν η μονάδα δεν δημιουργηθεί.

2. Η πράξη θα οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας γη – Η απαίτηση γης για την απόκτηση όλων των SEZs από τους προγραμματιστές, μετατόπιση (συμπεριλαμβανομένων αυτών που εξετάζονται) των αγροτών, πενιχρή αποζημίωση και είναι 1.00.000 εκτάριο, που δεν είναι λιγότερο εναλλακτικό μέσο διαβίωσης για αυτούς .

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με βάση διάφορες παραμέτρους όπως η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, η απόσταση μεταξύ των πόλεων-κλειδιά, η πρώτη ύλη, η προθυμία να ληφθεί υπόψη η SEZ στο Nasik, διαπιστώθηκε ότι βιομηχανίες όπως τα τρόφιμα και τα ποτά, η βιοτεχνολογία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα μηχανικής είναι μεταξύ εκείνων που είναι κατάλληλες και ενδιαφέρουσες να εγκατασταθεί στο Nasik SEZ. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιθώριο για τη δημιουργία μιας SEZ στο Nasik.

2. Η έκταση σε στρέμματα που είναι διατεθειμένες να αγοράσουν οι εταιρείες είναι από 10 έως 100 στρέμματα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Leave a Comment